czwartek, 24 stycznia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Rafal, Felicja, Franciszska

Podsumowanie zebrań wiejskich

W dniach 7 – 22 stycznia 2019 r. w sołectwach Gminy Łabunie odbywały się zebrania wiejskie połączone z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich. W zebraniach uczestniczyły łącznie 594 osoby (z 5153 uprawnionych); zgłoszono ponad 100 wniosków.

więcej »

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Wójt Gminy Łabunie przypomina o możliwości odzyskania w 2019 r. części pieniędzy wydanych na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (faktury VAT) w Urzędzie Gminy.

więcej »

Malowanie Kolęd – zaproszenie na rozstrzygnięcie

Podsumowanie konkursu „Malowanie kolęd” odbędzie się 23 stycznia o godz. 15:30 w zespole pałacowo – parkowym w Łabuniach – oficyna prawa – aula im. S. Starowieyskiego. Rozstrzygnięciu będzie towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac i mini-recital Alicji Piłat.

więcej »

Zawiadomienie

Koło Łowieckie nr 44 „Roztocze” w Zamościu informuje o dodatkowym polowaniu zbiorowym na dziki, lisy i bażanty w łowiskach Las Łabunie i Krynice.

Polowanie zaplanowano na dzień 27 stycznia 2019 r. od godz. 8:00.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania eternitu

Urząd Gminy Łabunie informuje, że do końca kwietnia br. osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Łabunie demontażu i usunięcia, bądź usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych. Gmina pokrywa 100% kosztów. Liczy się kolejność wpływu wniosków, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel  w budżecie gminy.

więcej »

Ostrzeżenie IMGW – oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

więcej »

Zimowisko dla dzieci rolników – zaproszenie

NSZZ RI „Solidarność” organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS,  który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Zimowisko organizator zaprasza dzieci do 16 roku życia (rocznik 2003 i młodsze).

więcej »

Informacja

Od 1 września 2018 r., na terenie Powiatu Zamojskiego funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. Zadaniem jednostki jest całodobowe wsparcie i pobyt w szczególności: matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

więcej »

Zawiadomienie

PGE Dystrybucja S. A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

więcej »

X Przegląd Kolęd i Pastorałek

W niedzielę, 13 stycznia w Domu Kultury w Łabuniach po raz dziesiąty odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie oraz Wójt Gminy Łabunie.

więcej »

Zaproszenie do konsultacji programu

W związku z opracowaniem projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2019 roku Wójt Gminy Łabunie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie tego projektu.

więcej »