Gmina Łabunie ma nową Strategię Rozwoju na lata 2021-2027.

Czytaj więcej Strategia gminy Łabunie

Firma “M” EKOL – RECYKLING przyjmuje odpady surowców wtórnych: big bagi po nawozach, worki po nawozach, folię rolniczą.

odpady z tworzyw sztucznych powinny być względnie czyste;firma przyjmuje odpady od dużych gospodarstw rolnych;przy własnym transporcie pod wskazany adres firma nie pobiera opłat;przy odbiorze odpadów transportem firmowym będzie pobierana opłata za koszt transportu;małe gospodarstwa powinny mieć zebraną …

Ewaluacja ex-ante – Gmina ŁabuniePobierz

Mniejsze opłaty za wywóz śmieci dla posiadaczy kompostowników i obowiązek złożenia nowych deklaracji dotyczących odbioru odpadów.

Czytaj więcej Zmiana stawek za wywóz śmieci i nowe deklaracje

Poniżej zamieszczamy bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego, świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Czytaj więcej Baza teleadresowa PPPR

Wójt Gminy Łabunie przypomina o możliwości odzyskania w 2022 r. części pieniędzy wydanych na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (faktury VAT i oświadczenie) w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku