niedziela, 19 kwietnia 2020 Dziś imieniny obchodzą: Adolf, Tymon

Informacja Wójta Gminy Łabunie

W związku z falą hejtu skierowanego wobec mieszkańców gminy Łabunie Wójt Mariusz Kukiełka przedstawia swoje stanowisko poparte przez radnych gminy Łabunie.

Ze względu na nagonkę, szykany i dyskryminację jakie dotykają mieszkańców gminy Łabunie w związku ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID-19 stanowczo POTĘPIAM wszelkie tego typu zachowania. 

Nieuzasadnione napiętnowanie z uwagi na miejsce zamieszkania godzi w podstawowe prawa i wolności obywatelskie i jest przejawem nietolerancji. Pragnę nadmienić, że, związani z tą sprawą są także mieszkańcy gminy Zamość z parafii Żdanów, którzy nie byli w ten sposób piętnowani. 

Traktowanie wszystkich mieszkańców gminy Łabunie jako źródło potencjalnego zakażenia koronawirusem było daleko idącym nadużyciem i okazało się bezpodstawne.

Wszyscy, którzy ulegli tej psychozie nie zdali egzaminu z człowieczeństwa.

Wójt Gminy Łabunie
(—) Mariusz Kukiełka