Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pozytku publicznego przeprowadzonego w dniu 26.02.2020 r.

Wójt Gminy Łabunie podaje informację o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 26.02.2019 r.