Zapraszamy do obejrzenia transmisji obrad Rady Gminy Łabunie.

Czytaj więcej Transmisja obrad Rady Gminy Łabunie

Trwa II Edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.: „Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie” pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego.

Czytaj więcej Konkurs – Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie

Agencja Restrukturyzacja Modernizacji i Rolnictwa zaprasza do udziałów w konkursach  "Nowoczesna polska wieś" i „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”.

Czytaj więcej ARiMR zaprasza do udziału w konkursach

Sparta Łabunie ogłasza nabór uzupełniający do Akademii Piłkarskiej dla roczników 2012, 2013 i 2014 dziewcząt i chłopców. Serdecznie zapraszamy na zajęcia które odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 17:00 na boisku Orlik w Łabuniach.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza rolników do udziału w dwóch konkursach: "Rolnik z Lubelskiego" i "Ekolubelskie".

Czytaj więcej Konkursy dla rolników

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 900 w Domu Kultury w Łabuniach ul. Parkowa 9 odbędą się obrady XX sesji  Rady Gminy Łabunie.

Czytaj więcej Zawiadomienie o sesji rady gminy

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przesyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznych linii napowietrznych m. in. w m. Łabunie-Reforma.

Czytaj więcej Zawiadomienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że 9 czerwca br. wchodzi w życie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej Informacja z GOPS

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:

Czytaj więcej Fundusz Promocji Produktów Rolno-Spożywczych KOWR

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Sparta Łabunie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 roku (sobota) o godzinie 18:00 (pierwszy termin) i o godzinie 18:30 (drugi termin) w siedzibie Klubu przy ul. Parkowej 9 w Łabuniach.

Czytaj więcej Zaproszenie