czwartek, 26 marca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Emanuel, Larysa, Teodor

Powiatowy Dzień Strażaka w Łabuniach – relacja

Uroczysty ceremoniał, wręczenie odznaczeń, przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Łabunie i piknik strażacki. W niedzielę, 5 maja w Łabuniach odbył się Powiatowy Dzień Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła w południe od uroczystej Mszy św. Po nabożeństwie odbył się ceremoniał strażacki. Jednym z ważniejszych elementów uroczystości było wręczenie Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Łabunie. Część oficjalną uświetniła łabuńska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Pieczykolana.  Po niej uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w pikniku strażackim, na którym prezentowano pojazdy pożarnicze:zabytkowe jaki i współczesne. Dodatkową atrakcją obchodów był symulator dachowania. Dla zgromadzonej publiczności występowały lokalne zespoły: Ogrodniczki z Łabuniek Pierwszych, Łabuńskie Iskierki, Barchaczowskie Superbabki, Duet One i zespół Grześki z Ruszowa.

Mszę celebrowali: ks. Prałat dr Wiesław Galant – kapelan diecezjalny, ks. kan. Andrzej Chmaj – Kapelan Strażaków powiatu zamojskiego, ks. kan. Piotr Rawlik – Proboszcz Parafii w Łabuniach

Udział w uroczystościach wzięli zaproszeni goście: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Piotr Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Krzysztof Gałaszkiewicz – radny sejmiku województwa, Alina Bujnowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Piotr Błażewicz – przewodniczący zamojskiej Rady Miasta, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Krzysztof Rusztyn – przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego, radni powiatu zamojskiego, st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Płk. Dariusz Bernat – Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, ppłk. Leszek Winogrodzki – Dowódca 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ppłk. Jerzy Muzyka – Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, mjr. Stanisław Tyczyński – zastępca Komendanta WKU w Zamościu, insp. Wiesław Pawluk – Komendant Miejskiej Policji w Zamościu, Nadkomisarz Sławomir Juś – z-ca Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Mariusz Branecki – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, Leszek Dmitroca – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, Mieczysław Skiba – płk. w stanie spoczynku, Edward Wisza – st. bryg. w stanie spoczynku, st. bryg. w st. spocz. Roman Popajewski. Wśród zaproszonych gości byli również burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu zamojskiego.

Gminę Łabunie na uroczystościach reprezentowali: Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie, Bogumiła Maziarczuk – sekretarz gminy Łabunie, Elżbieta Kuźma – Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie, Mariusz Kliza – z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Łabunie, radni i sołtysi Gminy Łabunie. Udział w uroczystościach wzięli również: Prezesi oraz Komendanci Gminni Związku OSP RP powiatu zamojskiego, strażacy i mieszkańcy oraz goście, którzy odwiedzili gminę Łabunie w długi majowy weekend.


Organizatorami Powiatowego Dnia Strażaka w Łabuniach byli:
Stanisław Grześko – Starosta zamojski, st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant miejski PSP w Zamościu, druh Kazimierz Mielnicki – Prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu oraz Mariusz Kukiełka – Wójt gminy Łabunie.

Podziękowania należą się również wszystkim strażakom z OSP z całej zgminy Łabunie za współudział w organizacji Powiatowego Dnia Strażaka.