sobota, 21 grudnia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Tomasz, Tomisław

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łabunie ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzania i wspierania realizacji zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Łabunie.

UWAGA!

W uzupełnieniu do ogłoszenia Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie: powierzania i wspierania realizacji zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Łabunie informujemy, że w związku z § 2 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DZ.U. Z 2018 r., poz. 2057) – oferty należy składać na załącznikach wg Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016, poz.1300).