poniedziałek, 17 czerwca 2019 Dziś imieniny obchodzą: Albert, Ignacy

X Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Zaproszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie oraz Wójt Gminy Łabunie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w X Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 13 stycznia 2019 roku w Domu Kultury w Łabuniach.

Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Do pobrania w stopce Regulamin przeglądu oraz Karta zgłoszenia.

Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łabuniach pokój nr 9 lub drogą mailową na adres: stowarzyszenie.labunie@op.pl

 


REGULAMIN

Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Łabuniach

Organizator tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie, w celu sprawnego przeprowadzenia przeglądu, prosi uczestników o przestrzeganie następujących ustaleń:

1. Wydarzenie to odbędzie się w formie przeglądu – uczestnicy nie będą klasyfikowani i nie będą przyznawane nagrody za zdobyte miejsca.

2. Przegląd odbędzie się 13 stycznia 2019 roku o godzinie 14.00 w Domu Kultury
w Łabuniach.

3. Uczestnikiem przeglądu mogą zostać dzieci, uczniowie, młodzież oraz dorośli z gminy Łabunie.

4. Osoby chętne do uczestnictwa w Przeglądzie zobowiązane są do zgłoszenia na załączonej Karcie Zgłoszenia Solisty/Zespołu, w terminie do 20.12.2018r.

5. Karty Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres: stowarzyszenie.labunie@op.pl, dostarczyć osobiście, lub przesłać pocztą do siedziby Urzędu Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie, pokój nr 9.

6. Każdy uczestnik przygotowuje tylko jeden utwór, a czas całkowitej prezentacji nie może przekroczyć 5 minut (możliwe jest przygotowanie drugiego utworu, który może zostać zaprezentowany za zgodą organizatora).

7. Osoby chcące korzystać z gotowych podkładów do wykonywanych utworów, proszone są o dostarczenie ich na nośniku wymiennym (płyty CD, pendrive). Na dostarczonym nośniku powinny znajdować się tylko pliki z podkładami (nie mogą się tam znajdować inne pliki)
i powinny być ustawione w kolejności odtwarzania. Podkłady powinny być przygotowane tylko w formacie MP3.

8. Nośniki dostarczane są do operatora tuż przed występem. Możliwe jest sprawdzenie poprawności odtwarzania przed rozpoczęciem Przeglądu.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy z odtwarzaniem dostarczonych podkładów, uczestnik zobowiązany jest do starannego przygotowania podkładu i użycia dobrych nośników.

10. Osoby zgłaszające się do przeglądu zgadzają się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz zgadzają się na ewentualne użycie swoich wizerunków w formie zdjęć
i filmów, w publikacjach promujących Przegląd.


Zgłoszenie w wersji edytowalnej.

Zgłoszenie i Regulamin w wersji pdf.