środa, 23 stycznia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund

„Malowanie kolęd” – zaproszenie

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie zaprasza uczniów szkół podstawowych i punktów przedszkolnych do udziału w VII Gminnym Konkursie Plastycznym pod patronatem Wójta Gminy Łabunie „Malowanie kolęd”.

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. ADRESACI KONKURSU
  • uczniowie szkół podstawowych i punktów przedszkolnych z terenu Gminy Łabunie
 2.  

 3. ZADANIA KONKURSU
  • rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów
  • popularyzacja kolęd i pastorałek
  • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych
  • umiejętne wykorzystanie środków i technik plastycznych
 4.  

 5. ORGANIZATOR
  • Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie
 6.  

 7. TECHNIKA
  • format prac A4 (kredki- pastele, farby)
  • uczestnik konkursu wykonuje ilustrację do jednej dowolnie wybranej kolędy (proszę nie kopiować pocztówek!)
    
   Każda praca powinna być opisana:
   Imię, nazwisko, klasa, szkoła, tytuł kolędy, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.
    
   Termin złożenia prac do 4 stycznia 2019 r.
   Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, pok. 10
 8.  

 9. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Organizator powołuje komisję, która przyzna nagrody i wyróżnienia.
  2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
  3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac i wizerunku laureatów na stronie internetowej, w mediach regionalnych i społecznościowych. Nagrodzone kartki zostaną wykorzystane w celu promocji gminy. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dostępna jest w BIP UG Łabunie.
  4. Prace powinny być ilustracjami różnych kolęd i pastorałek.
  5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
  6. Termin wręczenia nagród, miejsce i lista osób nagrodzonych zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Łabunie www.labunie.com.pl

 


Zapraszamy do udziału w konkursie!