wtorek, 21 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Jan, Wiktor

Zawiadomienie

W związku z Postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 r. Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie  zwołania pierwszych sesji Rad Gmin kadencji 2018-2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. i na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), zwołuję I sesję  nowo wybranej Rady Gminy Łabunie  w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10, z następującym porządkiem:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych, według treści określonej w artykule 23a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczącego(-ych) Rady Gminy.
  7. Złożenie ślubowania przez Wójta według treści określonej w artykule 29a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

 
 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy
(–) Bogumiła Maziarczuk