Ogłoszenie

Oferta zadania publicznego pn. „Radość z pomagania 2016” złożonego w trybie pozakonkursowym przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach Pierwszych. Oferta zadania publicznego pn. „Radość z Pomagania 2016” Formularz zgłoszenia uwag