środa, 22 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Helena, Wiesław

Zawiadomienie

W związku z Postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 r. Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie  zwołania pierwszych sesji Rad Gmin kadencji 2018-2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. i na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), zwołuję I sesję  nowo wybranej Rady Gminy Łabunie  w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10, z następującym porządkiem:
więcej »

Bezpłatne badania mammograficzne

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Badania zostaną przeprowadzone 16 listopada 2018 r. w mammobusie zaparkowanym przy Bibliotece Publicznej Gminy w Łabuniach (ul. Orzechowa 10).

Rejestracja pod numerem telefonu: 58 666 24 44

więcej »

Informacja

Treningi Akademii Piłkarskiej Sparty Łabunie w przyszłym tygodniu wyjątkowo odbywać się będą we środę (14 listopada) i piątek (16 listopada) o godzinie 16:30 na hali sportowej przy SP w Łabuńkach Pierwszych.

Serdecznie zapraszamy.

Po trzykroć Niepodległa

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do udziału w gminnych uroczystościach poświęconych 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

więcej »

Postanowienie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

więcej »

Zaproszenie

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zaprasza do dołączenia do „Wojewódzkiej akcji honorowego oddawania krwi w ramach Pikniku Patriotycznego Służymy Niepodległej”.

więcej »

Termin wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 8.30 do 15.00 w dniach 15-16 listopada 2018 r.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek w w/w terminach z dowodem osobistym.

Konsultacje programu współpracy na 2019 rok

Realizując Uchwałę Nr XXVIII/165/2010 Rady Gminy Łabunie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Łabunie w dniu 6 listopada 2018 r. ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.
więcej »

Turniej o Puchar Białego Niedźwiedzia

W sobotę, 4 listopada 2018 r. w Chełmie odbył się II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Białego Niedźwiedzia. Do rywalizacji przystąpiło 160 karateków. Zamojski Klub Karate Kyokushin reprezentowali zawodnicy z Gminy Łabunie.
więcej »

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Łabunie – ponowne głosowanie przeprowadzone w dniu 4 listopada 2018 r.

więcej »