środa, 16 sierpnia 2017 Dziś imieniny obchodzą: Stefan, Roch

Różne oblicza Matki, Mamy, Mateńki…

W Roku 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie i Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie ogłaszają X Jubileuszowy Gminny Konkurs literacki, plastyczny, fotograficzny i wiedzy o historii obrazu pod patronatem Wójta Gminy Łabunie i Proboszcza Parafii Łabunie pt. „Różne oblicza Matki, Mamy, Mateńki…”. Finał konkursu 2 września 2017 r. podczas Narodowego Czytania.


Drodzy uczestnicy!

To już dziesiąta jubileuszowa edycja naszego gminnego konkursu.
 
8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej. Obrzędu koronacji papieskimi koronami Ojca Świętego Klemensa XI dokonał na Jasnej Górze abp Krzysztof Szembek. Ten uroczysty obrzęd przypominał koronację królów Polski, w rzeczy samej dopełniał niejako akt króla Jana Kazimierza, który po cudownej obronie Jasnej Góry w roku 1655 w czasie potopu szwedzkiego 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego. Trzeba było czekać do roku 1717, aby dopełniło się królewskie ślubowanie. Wtedy to decyzją Stolicy Apostolskiej pozwolono na koronację, po raz pierwszy poza Rzymem, obrazu papieskimi diademami i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej.
 
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Jego celem jest prezentacja lokalnej twórczości.
 
Wszystkim uczestnikom życzę, aby poszukując inspiracji odkryli różne oblicza Matki i docenili wartości płynące z obcowania z historią.
 

Antoni Wojciech Turczyn

Wójt Gminy Łabunie

Łabunie, 23. 02. 2017 r.

 
 


 

 

Regulamin Konkursu Literackiego

 
Konkurs skierowany jest do uczniów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy konkursu prezentują w formie wydruku komputerowego i elektronicznie na adres a.piela@labunie.com.pl (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5) – wiersz lub prozę zgodne z tematem konkursu. Na odwrocie wydruku komputerowego (str. 2) należy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko autora, wiek.
 
Uczestnicy powinni dołączyć oświadczenie o samodzielnym napisaniu utworów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach związanych z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl.)
 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

 
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy wykonują zgodne z tematem konkursu prace plastyczne dowolnymi technikami (haft, rzeźba, rysunek) w formacie minimum A3.
 
Prace zbiorowe nie będą oceniane. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko autora, wiek.
 
Uczestnicy powinni dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach związanych z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl.)
 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy konkursu prezentują – elektronicznie do 3 zdjęć zgodnie z tematem konkursu. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 3MB należy nadsyłać na adres a.piela@labunie.com.pl w formie załączników do listu elektronicznego. W osobnym pliku należy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
 
Uczestnicy powinni dołączyć oświadczenie o posiadaniu prawa do fotografii, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach związanych z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl.)
 

 

Regulamin konkursu wiedzy

 
Konkurs skierowany jest do uczniów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy we wrześniu podczas Narodowego Czytania rozwiążą test wiedzy o historii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Test zostanie opracowany na podstawie źródeł dostępnych w łabuńskiej bibliotece i Internecie (300.jasnagora.pl). Zgłoszenia (imię i nazwisko, wiek) należy nadsyłać na adres a.piela@labunie.com.pl.
 
 
Prace należy dostarczyć na maila: a.piela@labunie.com.pl, do Urzędu Gminy w Łabuniach, pokój nr 10 do 14 sierpnia 2017 roku do godziny 15.00
 
Termin uroczystego wręczenia nagród: 2 IX 2017 r.
 
Szczegółowe informacje zostaną podane na www.labunie.com.pl
 
Organizator konkursu nie zwraca prac i zastrzega sobie prawo do ich publikowania.
 

Zapraszamy!

pdfZałącznik nr 1: Oświadczenie