wtorek, 21 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Jan, Wiktor

Komunikat KOWR

Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie Marek Wojciechowski podaje do wiadomości komunikat dotyczący terminu składania wniosków o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego.


 
 
 

Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu
oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego

 
W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216) na mocy której Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.
 

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego.

 
Wnioski o wpis należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego za względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego. W przypadku województwa lubelskiego siedziba Oddziału Terenowego KOWR znajduje się w Lublinie przy ul. Karłowicza 4.
 

Producent rolny, który w dniu 15 grudnia 2017 r. uprawiał tytoń,
produkował lub zbywał surowiec tytoniowy, zobowiązany jest
złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie
do dnia 15 maja 2018 r.
z informacjami o powierzchni uprawy i zawartych umowach zbycia za 2017 r.

 
W przypadku pytań tel. kontaktowy: 81 532 05 11 w. 511, 531, 514.