wtorek, 21 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Jan, Wiktor

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na bezpłatne szkolenia „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Cykl szkoleniowy skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i/lub małych miejscowości, jak również do przedstawicieli władz gmin i powiatów zaangażowanych społecznie.

 
Zajęcia poprowadzą eksperci posiadający doświadczenie w popularyzacji wiedzy prawniczej oraz trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w praktycznej działalności i animacji społecznej w terenie. I Moduł obejmuje 12 godzin zajęć w wielu lokalizacjach w Polsce. Zagadnienia przedstawione w I Module będą kontynuowane i poszerzane w Module II, który obejmie także inne aspekty związane ze stanowieniem prawa (zaplanowane na II półrocze 2017 r.).
 
W module pierwszym, zaplanowanym od kwietnia do lipca br. włącznie, uczestnicy uszczegółowiają i porządkują wiedzę o tym, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie. Zajęcia będą oparte na zasadzie interakcji, przekładając zagadnienia teoretyczne na realia życia codziennego, problemy z którym każdy z uczestników miał lub może mieć do czynienia w praktyce. Zajęcia poprzedza dyskusja między uczestnikami o ich doświadczeniach praktycznych w tym zakresie.
 
Tematyka szkolenia:

  • Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa oraz kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej).
  • Finansowe skutki tworzenia prawa – na poziomie gminy i na poziomie organizacji.
  • Proces dobrej legislacji, jakie są ramy czasowe problemu legislacyjnego, na co obywatele mają wpływ.
  • Monitoring procesów stanowienia prawa – funkcje i narzędzia.

 
Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)

  • 17-18. 05. 2018 r., Lublin
  • 28-29. 06. 2018 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą

 
Więcej informacji: http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/
 
Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/
 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.
 
Kontakt: Julika Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu), adres e-mail: ika.tatur@faow.org.pl
 
Sekretariat FAOW
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
ul. Smolna 34 lok.7
00-375 Warszawa,
 
www.faow.org.pl
 
tel. 22 826 28 84