Uchwała Rady Gminy Łabunie w sprawie podziału Gminy Łabunie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXIX/182/2018 Rady Gminy Łabunie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łabunie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.     Uchwała nr XXIX/182/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/182/2018