Uchwała Rady Gminy Łabunie w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

Uchwała numer XXVIII/177/2018 Rady Gminy Łabunie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łabunie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.     Uchwała Rady Gminy Łabunie nr XXVIII/177/2018