środa, 22 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Helena, Wiesław

Uchwała PKW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.


 
Na podstawie art. 191f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania za ich realizację, a także zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu załącznika do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Wojciech Hermeliński

 

Załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r.