Protokół 9. edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Przed Wielkanocą” pod patronatem Wójta Gminy Łabunie

21 marca 2018 roku komisja konkursowa w składzie Teresa Zwolan – Przewodnicząca oraz członkowie – Henryka Wiater, Adam Kniaź i Agnieszka Piela – Sekretarz konkursu, dokonała oceny 268 prac zgłoszonych na konkurs. Komisja oceniała prace w trzech kategoriach: Kartka świąteczna, Pisanka, Stroik.     Komisja nagrodziła 68 prac w trzech kategoriach konkursowych. Z uwagi na … Czytaj dalej Protokół 9. edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Przed Wielkanocą” pod patronatem Wójta Gminy Łabunie