poniedziałek, 17 grudnia 2018 Dziś imieniny obchodzą: Olimpia, Łazarz

Uwaga – organizacje pozarządowe!

Wójt Gminy Łabunie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • promocji i organizacji wolontariatu.


 
 
Szczegóły: Organizacje pozarządowe zakładka – Aktualności, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.