wtorek, 23 października 2018 Dziś imieniny obchodzą: Marlena, Seweryn

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych zarówno w medycynie ludzkiej, jak i w medycynie weterynaryjnej, stanowi jeden z głównych obszarów polityki Unii Europejskiej mający znaczenie w odniesieniu do przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Należy mieć świadomość, że każde zastosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych może skutkować rozwojem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Ryzyko wzrasta, jeżeli takie środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane są w niewłaściwy sposób, na przykład w sposób nieukierunkowany (leczenie masowe lub stosowanie w przypadku niepodatnych mikroorganizmów), w dawkach poniżej stężeń terapeutycznych, wielokrotnie lub przez nieodpowiedni okres.
 
Antybiotykooporność jest obecnie uważana za jedno z najważniejszych zjawisk dotyczących zdrowia publicznego. Proces ten jest rozpatrywany zarówno pod kątem stosowania antybiotyków u ludzi, jak i produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt. Problem walki z antybiotykoopornością dotyczy zarówno lekarzy medycyny ludzkiej, jak i lekarzy medycyny weterynaryjnej. Obie te grupy zawodowe muszą dokonać refleksji nad stosowaniem antybiotyków.
 
Podając antybiotyki zwierzętom należy uwzględnić potencjalne zagrożenia, jakie stwarza odporność na te środki. Wiele środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt stosuje się również u ludzi. Niektóre z tych środków przeciwdrobnoustrojowych mają krytyczne znaczenie dla zapobiegania zagrażającym życiu zakażeniom ludzi.
 
Biorąc pod uwagę narastającą antybiotykooporność oraz mając na względzie konieczność podjęcia działań mających na celu rozważne stosowanie antybiotyków w medycynie weterynaryjnej, Inspekcja Weterynaryjna realizuje szereg działań.
 
Jednym z nich, wpisującym się w program „Działań podejmowanych w zakresie ochrony antybiotyków w weterynarii pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” jest kolportaż ulotki informacyjnej przygotowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców zwierząt gospodarskich. Dystrybucja ma na celu przypomnienie o obowiązkach ciążących na lekarzach weterynarii i hodowcach w związku ze stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych w leczeniu zwierząt gospodarskich oraz upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt.
 
Mając na względzie powyższe Główny Lekarz Weterynarii w załączeniu przekazuje ulotkę.
 

Ulotka